Impressum

An­ga­ben gemäß § 5 TMG:


MOLL bauöko­lo­gi­sche Pro­duk­te GmbH
Rhein­tal­straße 35-43
68723 Schwet­zin­gen

Fon 0 62 02 - 27 82.0
Fax 0 62 02 - 27 82.21
eMail in­fo@procli­ma.de

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Geschäftsführer: Lo­thar Moll

Re­gis­ter­ge­richt Mann­heim
Re­gis­ter­num­mer HRB 421768
Um­satz­steu­er-ID gem. § 27a UStG: DE812154185

Ver­ant­wort­lich für den In­halt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Uwe Bar­tho­lomäi (An­schrift wie oben)

Tech­nik Hot­li­ne
0 62 02 - 27 82.45

Ser­vice Hot­li­ne
0 62 02 - 27 82.0